3D گل پارچه توری

پارچه دوزی ما به طور گسترده در لباس بالا پایان زنان مورد استفاده قرار,به ویژه برای لباس,لباس عروسی,لباس شب برای نشان دادن مد,لباس پوشاک,لوازم جانبی و استفاده های دیگر.
درخواست کن