நிறுவனத்தின் பற்றி

Mingdexiu சரிகை ஜவுளி
கங்க்ஜோ Mingdexiu ஜவுளி கோ, லிமிடெட். ஒரு நிறுவனம் திருமண ஈடுபட்டுள்ளது, உடை, சரிகை மற்றும் பிற துணிகள், சுயாதீன வடிவமைப்பு, வளர்ச்சி, தயாரிப்பு. நாம் விட வேண்டும் 10 இந்த துறையில் அனுபவம் ஆண்டுகள். நாம் பல்வேறு ஃபேஷன் கையால் சரிகை துணிகள் உற்பத்தி சிறப்பு உள்ளன. போன்ற: 3டி சரிகை துணி, கையால் சரிகை, குமிழான சரிகை, நேர்த்தியான பிரஞ்சு சரிகை துணி, ஆப்பிரிக்க சரிகை துணி, Sequined சரிகை துணி,Lace Trim ,சரிகை மலர்கள் மற்றும் பல
விசாரனை இப்போது